Erasmus

Desiderius Erasmus (Rotterdam, 28 oktober 1466, 1467 of 1469 – Bazel, 12 juli 1536) was een Nederlandse priester, augustijner kanunnik, theoloog, filosoof, schrijver en humanist.

Erasmus was een onwettig kind. Zijn vader, die hij Gerardus noemt, was een priester en zijn moeder diens huishoudster.

Gedachtegoed

Twee motieven bepalen het gedachtegoed van Erasmus: de vrijheid van mensen en vrede. Over de vrijheid schreef hij onder meer in 1516 de vorstenspiegel Institutio, Opvoeding van een christelijke vorst, voor de jonge koning van Spanje, de latere keizer Karel V.

In 1517 schreef hij Querela pacis, De klacht van de vrede. Hij richt zich daarin onder meer tegen het nationalisme:

De Engelsen verachten de Fransen om geen andere reden dan omdat ze Fransen zijn. Men heeft een hekel aan de Schotten, omdat ze Schotten zijn. De Duitser ligt overhoop met de Fransman en alle twee bestrijden ze de Spanjaard. Wat kan er slechter zijn dan volken die elkaar bestrijden alleen omdat ze andere namen hebben? Er zijn zoveel zaken die hen tot elkaar zouden moeten brengen. Waarom zijn ze als mensen niet welwillend tegenover hun medemensen? Waarom zijn ze als christenen niet vriendelijk gestemd tegenover medechristenen?

 

Desiderius Erasmus (Rotterdam, October 28 1466, 1467 or 1469 – Basel, July 12 1536) was a Dutch priest, theologian, philosopher, humanist and writer.

Erasmus was an illegitimate child. His father was a Roman Catholic priest and his mother was his housekeeper. Two motives are dominant in his works: the freedom of people and peace.

In 1517 he wrote Querela Pacis, the complaint of peace. In this work he pleads against nationalism by stating:
The English dispice the French just because they are French. The Scottish are hated just because they are Scottish. The Germans quarrel with the French and they both combat the Spaniards. What can be worse than peoples fighting just they have different names? There are so many issues that could bring them together. Why do people not show more benevolence towards their fellow men?

Bron: wikipedia.org