Het CartoonFestival Rotterdam

CFR is een stichting die functioneert dank zij haar vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten in dienst. Wij vinden het belangrijk om de ter beschikking gestelde middelen zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de aangeleverde cartoons, het festivalthema en het onder de aandacht brengen daarvan. De stichting voert daarvoor een beleid dat er op gericht is organisatiekosten zoveel mogelijk reduceren.