Ontwerp affiche CFR 2019

Van links naar rechts/from left to right: Soyeon Lee, Nikki Grobben, Madelief Severin. 

CFR vindt het belangrijk dat jonge kunstenaars mogelijkheden krijgen om hun werk aan een groter publiek te laten zien. Vaak wordt hen wel een platform geboden maar niet zelden wordt een betaling vergeten. Het prijzengeld dat CFR heeft uitgeloofd is een bescheiden poging om dat te veranderen.

 Wij hebben studenten van de afdeling illustratie van de Willem de Kooning Academie gevraagd ontwerpen te maken voor de poster en de catalogusomslag. Het was een kleine ontwerpwedstrijd met als hoofdprijs € 200 een tweede prijs van €150 en een derde prijs van €100. Soyeon Lee won. Hier boven zijn de winnende werken te zien.

CFR thinks it is important for young artists to get opportunities to show their work to a bigger audience. Often they are offered a platform for publication but not seldom this goes without pay. The price money CFR offered is a modest attempt to change that.

We asked students of the illustration department of the Willem de Kooning Academy to design images for the promotion poster and the front cover of the catalogue. Actually it was an small design contest with a first price of € 200, a second of €150 and a third of €100. Soyeon Lee was the winner. Above the winning works are shown.